25 Kasım 2010 Perşembe

ARAÇ VE SİSTEM KONTROLÜ PERİYODİK BAKIMLAR

Dönü şüm öncesi kontroller

Dönü şüm öncesinde aracın bakımlarının yapılmı ş olması ve ayarlarının iyi olması gerekmektedir. Aracın ateş leme sistemi kontrol edilmeli, yakıt sisteminin (karbüratör temizli i) bakım ve ayarı yapılmalıdır.

Dönüş üm Sonrası ilk Kontrol

Aracınıza LPG dönü şüm sistemi montajı yapıldıktan sonra kullanılan malzemelerin ve yapılan montajın standartlara uygun olup olmadı ğı konusunda mutlaka Makina Mühendisleri Odasına kontrol ettirilmesi ve Montaj Tespit Raporunun alınması önerilmektedir.

Dönüş üm Sonrası Periyodik Bakımlar

LPG dönü şüm sistemleri konu baş lığ ında anlatılan kurallara araç kullanıcısı hemen hemen her fırsatta dikkat etmeli ve buralardan kaynaklanan sorunları hemen gidermelidir.
LPG’li araçların periyodik bakımları her 10.000 kilometrede bir yaptırılmalıdır. Bu bakımlarda;
· Elektrik tesisatı kontrol (özellikle kaçak akım) edilerek, bağ lantılarda oksitlenme olup olmadı ğına bakılmalı.
· Buharlaş tırıcıda (Regülatörde) biriken kostik ve yabancı maddeler temizlenmeli
· LPG elektro valfindeki filtre temizlenmeli.
· Elektro valflerin ve buharlaş tırıcı regülatörün tamir takımları de ği ştirilmeli.
· Ana hortum ve ba lantı bileş enlerinin durumu kontrol edilmeli.
· Basınç düş ürücüsünün birinci ve ikinci kademe basıncı kontrol edilmeli.
· Diyafram üzerindeki basıncı kar şılayan delikte kirin birikip birikmedi i kontrol edilmelidir.

Ayrıca aracınızı her vize i şlemi öncesinde Makina Mühendisleri Odası’na
kontrol ettirerek Gaz Sızdırmazlık Raporunu almanız gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder