25 Kasım 2010 Perşembe

MULTIVALF KORUMA KUTUSU VE HAVALANDIRMA BORULARILPG dönü şüm sistemlerinin önemli elemanlarından biri de multivalf koruma kutusu ve havalandırma borularıdır. Multivalf koruma kutusu multivalfi ve bağ lantılarını içine alarak olu şabilecek gaz kaçaklarının havalandırma boruları aracılı ğı ile bagaj içerisinden araç dış ına tahliye edilmesini sağ lar.

Bu nedenle multivalf koruma kutusunun ve havalandırma hortumlarının sa lam ve bagaj içerisine gaz sızıntısını engelleyecek ş ekilde sızdırmaz olması gerekmektedir. Buralardan kaynaklanabilecek gaz sızıntısı bagaj içerisinde birikerek aracınızın yanmasına neden olabilecektir. Multivalf koruma
kutusunun veya havalandırma hortumlarının sürekli kontrol edilmesi, koruma kapa ğının, hortum kelepçelerinin sa ğlam olmasına ve hortumların yırtık olmamasına dikkat edilmelidir. LPG tankı aracın bagajı içersinde bulunduğ u için bagaj içerisine konulan yükler, koruma kutusunun ve kapağ ının kırılmasına, hortum kelepçelerinin çıkmasına veya hortumların delinmesine neden olabilmektedir.
Böylesi durumlarda mutlaka yetkili LPG servisine gidilerek bu hataların giderilmesi sağ lanmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder