25 Kasım 2010 Perşembe

LPG NEDİR

· LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karış ımından olu şan ve ingilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaş tırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin ba ş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.
· LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.
· LPG basınç altında depolanabilir, kalın çelik tank yada borularla ta şınabilir.
· LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığ ında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karış tığ ında patlayıcı bir gaz haline gelir.
· LPG havadan a ğır oldu ğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde birikir.
· Düş ük sıcaklıkta buharla şması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları olu şturur.
· Isı arttıkça basıncı artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta, içinde bulundu ğu tankın patlamasına neden olabilir. LPG ya ğ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğ al lasti ği deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder