25 Kasım 2010 Perşembe

LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİBenzinli motorların aynı zamanda LPG ile çalı şmasını sağ layacak dönü şüm sistemleri üç grupta sınıflandırılmış tır.

1. Grup
Bu gruptaki araçlar birinci nesil karbüratörlü araçladır. LPG dönüş üm sistemlerinin en basiti olan bu sistemde açık devreli LPG donanımı kullanılmaktadır. Yakıt tankından sıvı fazda alınan LPG, bir regülatör (buharla ştırıcı) yardımı ile emme manifoltunda yer alan bir gaz karı ştırıcıya gönderilerek hava ile karış tırıldıktan sonra silindirlere yollanmaktadır.

2. Grup
Bu gruptaki araçlar ikinci nesil yakıt püskürtmeli araçlardır. Bu dönüş ü sistemlerinde egzoz gazları içerisindeki oksijen miktarı ölçülerek, elektronik kumanda ünitesi yardımı ile yakıt miktarı regülatöre uygun ş ekilde verilmektedir.

3. Grup
Çok yaygın olarak kullanılmayan bu sistemler, üçüncü nesil sıvı LPG püskürtmeli sistemlerdir. Plastik manifoltlu araçların artmasıyla üçüncü nesil sistemlerde çoğ almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder